Enfeksiyonların önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere karşı direnç gelişmesinin önlenmesinde en önemli basamaklardan biri “el hijyeni”dir1.

Dünya Sağlık Örgütü 5 Mayıs’ı “Dünya El Hijyeni Günü” olarak kabul etmiştir. 

Hijyen hastane enfeksiyonların önlenmesinde ve uygun tedavi koşullarının sağlanıp sürdürebilir olmasında uygulanabilir en basit ve en etkili yöntemdir.

Dünya Sağlık Örgütü2 verilerine göre:

· Hastaneye yatan 10 hastadan birinde hastane enfeksiyonu gelişmekte,

· Hijyen yetersizliğine bağlı olarak gelişen komplikasyonlarda ölüm oranı yüksektir,

· Antibiyotiklere dirençli enfeksiyon ajanları yaygınlaşmaktadır,

· En güçlü antibiyotiklere dahi direnç gelişmektedir.

Amerika’da;

· Hastane enfeksiyonları yatan hastaların yaklaşık yüzde 5-7’sinde görülmektedir. Yılda yaklaşık 60 bin hasta bu nedenle ölmektedir.

· Hastane enfeksiyonları hastanede yatarak tedavi gören kişinin hastanede kalış süresini ortalama 4 gün uzatmaktadır.

· Ekonomiye getirdiği yük yılda yaklaşık 10 milyar USD civarındadır.

Türkiye’de;

· Hastane enfeksiyonu görülme şıklığı yüzde 5-15 arasında değişmekte,

· Hacettepe Üniversitesi‘nde yapılan bir çalışmada hastane enfeksiyonu görülen hastaların hastanede yaklaşık 20 gün daha fazla kaldığı ve hasta başına yapılan harcamanın bin 582 USD arttığı gösterilmiştir.

· Besin güvenliğinin sağlanmasında, besin kaynaklı hastalıkların önlenmesinde ve toplum sağlığında hizmet kalitesinin arttırılmasında en ucuz ve güvenilir yöntem hijyen kurallarına uymaktır.

· Bulaşıcı ve salgın hastalıkların yaygın olarak görüldüğü okullar ve toplu yaşanılan kurumlarda uygulanabilir koruyucu bir önlemdir.

· Yaygın bağırsak ishalleri ve dışkı ve vücut sıvıları yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesinde hijyenik el yıkama ve diğer hijyen kurallarının uygulanması, toplumsal yaşamın hemen her alanında enfeksiyonların önlenmesinde yapılacak en basit uygulamalardandır.

Bu kadar basit ve etkili olduğu halde neden uygulama yetersizlikleri görülmekte?

· Bireysel bir faaliyet olması,

· El yıkamanın çok sıradan ve günlük bir iş olması ve bu nedenle önemsememe,

· Toplumun tüm kesiminde el hijyeni ile ilgili bilgi eksikliği en önemli nedenlerdir.

Referanslar

  1. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği: klimik.org.tr
  2. Dünya Sağlık Örgütü: who.int
  3. panorama-news.de
5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü!
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir