Süt ve Bruselloz

Süt Haftası etkinlikleri arasında çiğ süt ve çiğ sütten yapılmış ürünlerin tüketimi konusunda tüketicileri bilinçlendirme çalışmaları yer almaktadır. Başta bruselloz olmak üzere zoonotik infeksiyonlara karşı kampanyalar yürütülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde hayvanlar arasında tamamen eradike edilen Bruselloz, ülkemizde hala endemik olarak görülmektedir.

Devam

5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü!

Enfeksiyonların önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere karşı direnç gelişmesinin önlenmesinde en önemli basamaklardan biri “el hijyeni”dir1. Hijyen hastane enfeksiyonların önlenmesinde ve uygun tedavi koşullarının sağlanıp sürdürebilir olmasında uygulanabilir en basit ve en etkili yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü2 verilerine göre: · Hastaneye

Devam