DNA Enzimleri

DNA Enzimleri DNA Helikaz Replikasyon çatalına bağlanarak sarmalın açılmasını sağlar. DNA Topoizomerazlar Replikasyon sırasında süper-sarmalların oluşmasını engeller. Tip I topoizomeraz: Hem nükleaz hem ligaz aktivitesi vardır. ATP’ye gerek yok. Tip II topoizomeraz: Hem negatif hem de pozitif süper-sarmalların birikimini önler.

Devam