Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials: Mikroliteratür #4

Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials (MJIMA): Mikroliteratür #4 Mikroliteratür kategorisinde bakış atacağımız üçüncü dergi: Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials – MJIMA MJIMA, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin (EKMUD) bilimsel yayın organıdır. Yayın hayatına

Devam