Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials: Mikroliteratür #4

Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials (MJIMA): Mikroliteratür #4 Mikroliteratür kategorisinde bakış atacağımız üçüncü dergi: Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials – MJIMA MJIMA, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin (EKMUD) bilimsel yayın organıdır. Yayın hayatına

Devam

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi: Mikroliteratür #1

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti‘nin resmi yayın organıdır. 1971 yılından beri yayınlanan dergi 50. cildini tamamlamıştır. Amacı; tıbbi (klinik) mikrobiyoloji, veteriner mikrobiyoloji, tarım ve endüstri mikrobiyolojisi, moleküler mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, immünoloji, alerji,

Devam