DNA Enzimleri

DNA Enzimleri DNA Helikaz Replikasyon çatalına bağlanarak sarmalın açılmasını sağlar. DNA Topoizomerazlar Replikasyon sırasında süper-sarmalların oluşmasını engeller. Tip I topoizomeraz: Hem nükleaz hem ligaz aktivitesi vardır. ATP’ye gerek yok. Tip II topoizomeraz: Hem negatif hem de pozitif süper-sarmalların birikimini önler.

Devam

Mültecilerde en sık görülen infeksiyon hastalıkları akut solunum yolu infeksiyonları ve ishaldir. Avrupa ülkelerinde yaygın görülen infeksiyonlar ise tüberküloz, HIV/AIDS, viral hepatitler, kızamık ve kızamıkçık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devam

Birmingham’daki Alabama Üniversitesi’nden araştırmacılar Neuroscience Derneği 2018 yıllık toplantısında bir poster oturumunda beyinde bakterilerin varlığını gözlemlediklerini aktardılar.

Devam