Clostridioides difficile

Yakın zamana kadar Clostridium difficile olarak bildiğimiz bu gram pozitif, spor oluşturan, anaerobik basilin ismi Clostridioides difficile olarak değişti.

Günümüzde, C. difficile’nin antibiyotik kullanımı ile ilişkili gastrointestinal hastalıklardan sorumlu olduğu açıkca gösterilmiştir.

Suşların çoğu iki tip toksin üretir. Bunlardan biri olan enterotoksin, nötrofilleri çeker ve sitokin salgılamalarını uyarır. Diğeri olan sitotoksin ise intestinal duvarın geçirgenliğini arttırarak diyareye yol açar.

Spor oluşumu, bakterinin hastane ortamında kalıcılığını sürdürmesini sağlar. Bakterinin birçok antibiyotiğe dirençli olması, bu antibiyotikleri kullanan hastalarda normal bağırsak bakterilerinden daha fazla üremesine ve hastalık oluşturmasına neden olur.


Antibiyotik kullanımı C. difficile’nin aşırı üremesine ve hastalık oluşturmasına yol açar (endojen enfeksiyon). Sporlar, enfekte hastaların kaldığı hastane odalarında tespit edilebilir; bunlar enfeksiyonun ekzojen kaynağı olabilir.


Sağlıklı bireylerin çok azında (<%5) bağırsaklarda kolonize olmaktadır.

C. difficile’nin neden olduğu en ciddi hastalık psödomembranöz kolittir. Yoğun diyare, abdominaş kramplar ve ateş vardır. Kolonoskopide, bütünlüğü bozulmamış kolon dokusunun üzerini kaplayan beyazımsı plaklar (psödomembranlar) görülür.

Bizi instagramtwitter ve facebook‘tan da takip edebilirsiniz.

Bakteriyoloji kategorimizden bakteriler ve neden oldukları hastalıklarla ilgili yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Kawasaki hastalığı için tıklayabilirsiniz.

Clostridioides difficile
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir