Echinococcus granulosus

Echinococcus granulosus, erişkin formlarının köpekgillerin (köpek, tilki, kurt, çakal) ince bağırsaklarında, larval kist formlarının ise otçulların (koyun, sığır, geyik) iç organlarında bulunduğu bir parazittir.

Yumurtaları, Taenia türlerinin yumurtaları ile aynı görünümdedir. Bu yumurtalar insan tarafından yutulduğunda, onkosfer adı verilen altı çengelli larva yumurtadan çıkar. Onkosfer, insan bağırsak duvarını deler ve dolaşıma geçerek, öncelikle karaciğer ve akciğerlere, bunun dışında santral sinir sistemi ve kemik gibi vücudun pek çok dokusuna taşınır. Otçulların veya insanların bağırsağında erişkin sestod gelişmez.

Larvalar, insanlarda, laminer germinatif bir membran ile çevrelenmiş, yavaş büyüyen, tümör benzeri ve yer kaplayan üniloküler hidatik kist adı verilen yapılar oluşturur. Bu membran, kendi duvarında üreme kapsülü denilen ve şeridin başlarının (protoskoleksler) oluşacağı yapıları üretir.


İnsanlardaki E. granulosus üniloküler kist enfeksiyonu, Avrupa, Güney Amerika, Afrika, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da koyun yetiştiriciliği ile doğrudan ilişkilidir. Kanada ve ABD’de de görülmektedir; Alaska, Utah, New Mexico, Arizona ve California’dan olgular bildirilmiştir.

İnsan enfeksiyonu, kontamine su ya da yeşilliklerin yenmesi veya enfektif yumurtaları içeren köpek dışkısı ile kontamine ellerden ağza bulaşma yoluyla oluşmaktadır.

Hidatik hastalığının tanısı zordur ve başlıca klinik, radyolojik ve serolojik bulgulara dayanır.

Ekinokokozdan korunma ve kontrolde en önemli faktör, enfeksiyonun bulaşma yolları ve köpekgillerin yaşam döngüsündeki rolü ile ilgili eğitimdir. Uygun kişisel hijyene dikkat edilmesi, ellerin ve köpeklerin yaşadığı alanlardaki mutfak malzemelerinin iyice yıkanması kritik öneme sahiptir. Köpekler, hayvan kesim yerlerine yaklaştırılmamalı ve kesilen hayvanların iç organları ile kesinlikle beslenmemelidir.

Parazitoloji kategorimizden parazitler ve paraziter hastalıklarla ilgili birçok yazımıza ulaşabilirsiniz.

Bizi instagramtwitter ve facebook‘tan da takip edebilirsiniz.

Echinococcus granulosus
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir