Hantavirus nedir?

 • Hantavirüsler, Bunyaviridae ailesine ait altı büyük cinsten biridir.
 • Tek sarmallı, negatif polariteli bir RNA genomuna sahip zarflı virüslerdir.
 • Genelde her hantavirüs kendine özgül bir kemirici konak tarafından taşınır ve insan gibi konaklara virüsün bulaşması da bu kemiriciler aracılığı ile gerçekleşir.
 • Hantavirüsler, renal sendromlu kanamalı ateş (RSKA) ve hantavirüs pulmoner sendrom (HPS) gibi yüksek mortaliteye sahip klinik tablolar oluşturması nedeniyle ile tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur.
 • Günümüzde 45 kadar hantavirüs saptanmış olup bunların 20’den fazlası insanlarda enfeksiyon etkeni olarak tanımlanmıştır.

Rezervuar

 • Her Hantavirüs türü o türe spesifik bir kemirici tarafından taşınır
 • Kemirici türlerinin yeryüzündeki dağılımı ile, Hantavirüs türlerinin yeryüzündeki dağılımı genel olarak paralellik gösterir
 • Bazı böcekçil (insectivore) türlerinin de Hantavirüs taşıdığı saptandı.
 • Bazı yarasaların da Hantavirüs taşıdığı saptandı. (2012)

Rattus norvegicus

Vücuda Giriş Yolu

 • Virüs kemiricilerin idrar ve dışkısıyla çevreye saçılır.
 • Virüs ile kontamine partiküllerin,
  • Solunum yoluyla alınması
  • Oral yoldan alınması
  • Mukoza veya ciltteki kesilerden vücuda giriş

Striped Field Mouse (Apodemus agrarius) and Corn Poppy (Papaver rhoeas). Lublin Highland, Poland, August.

RSKA etkeni olan hantavirüs alt tiplerinden Dobrava (DOBV), Puumala (PUUV), Saaremaa (SAAV), Tula (TULV) ve Seoul (SEOV) virüslerin taşıyıcısı olan kemirici türlerinden Apodemus flavicollis, Myodes glareolus, Apodemus agrarius, Microtus arvalis ve Rattus norvegicus ülkemizde de bulunmaktadır.

Türkiye’de hantavirüs salgını insanlarda ilk defa 2009 yılında, RSKA vakaları olarak Batı Karadeniz bölgesinde çıkan salgınlarda bildirilmiştir.

Yellow necked mouse (Apodemus flavicollis) in natural habitat

Kaynaklar

 1. Heyman P. Expert Rev Anti Infect Ther. 2009 Mar;7(2):205-17.
 2. Jonsson CB. Clin Microbiol Rev. 2010 Apr;23(2):412-41.
 3. Heyman P. www.frontiersin.org. July 2012; Volume 3, Article 237
Yeni Korku: Hantavirus
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir