Hemoliz nedir?

Hemoliz ⚡️

Bazı bakteriler sahip oldukları çeşitli tipteki hemolizin enzimleri ile kırmızı kan hücrelerini (RBC: Red Blood Cells) farklı derecelerde hemoliz etme yani parçalama yeteneğine sahiptirler. Bakterilerin hemoliz yeteneği kanlı agar besiyeri kullanılarak (eritrositlere ihtiyacımız olduğu için 🩸) test edilebilmektedir.


• Alfa Hemoliz: Bakterilerin eritrositlere kısmi etkisini ifade eder, eritrositleri tamamen parçalayamazlar, yeşilimsi bir zon oluşur. Yarı-hemoliz de diyebiliriz. 💚


• Beta Hemoliz: Beta hemoliz yapan bakteriler hemolizin enziminin hakkını vererek eritrositleri tamamen parçalar. Kolonilerin etrafı tamamen şeffaflaşır ve besiyerinden petrinin arkası görülebilir 😎 (iddialı bir tanım olsa da mümkün). Tam hemoliz de diyebiliriz. 💛


• Gama Hemoliz: Neden bir hemoliz türü olarak tanımlandığını asla anlamadığım hemoliz türüdür. (Muhtemelen Streptokokların ayrımında kolaylık olması için). Hemolizin enzimi bulunmayan ve eritrositleri parçalamayan bakterilerin hemolizine verilen isimdir, yani olmayan hemolize verilen isimdir. 😅 Gama hemolizde hemoliz yoktur, bakteriler besiyeri üzerinde çoğalırlar ve yarı veyahut tam bir hemoliz zonu oluşturamazlar. Non-hemoliz de diyebiliriz. 🤍

Bakterilerin hemoliz özellikleri, özellikle Streptokokların sınıflandırılmasında kullanılır.

Hemoliz testi, daha çok streptokok ve stafilokokları kendi içlerinde ayırmak için kullanılmaktadır.

Streptokoklar Kanlı Agar besiyerinde α-, β- ve γ-hemolitik reaksiyon verirler. α-hemolitik streptokokların kanlı agar besiyerinde oluşturdukları kolonilerin etrafında, kenarları keskin hatlı olmayan, bulanık ve yeşilimsi bir zon oluşur. β- hemolitik streptokoklar, aynı besiyerinde tam hemoliz yaparak, kolonilerin etrafında düzgün bir hatla çevrilmiş temiz ve berrak bir hemoliz zonu oluşturur. γ-hemolitik streptokoklar ise hemolizin enzimine sahip olmayan, kanlı agar besiyerinde hemoliz oluşturmayan streptokoklardır.

Bizi instagramtwitter ve facebook‘tan da takip edebilirsiniz.

Bakteriyoloji kategorimizden bakteriler ve neden oldukları hastalıklarla ilgili yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Kawasaki hastalığı için tıklayabilirsiniz.

Hemoliz Nedir? Hemoliz Tipleri Nelerdir?
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir