Kawasaki Hastalığı Nedir?

Kawasaki Sendromu 🍓


Kawasaki hastalığı, etiyolojisi kesin olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Birçok özelliği, Staphylococcus aureus ve Streptococcus pyogenes bakterilerinin süper-antijenlerinin neden olduğu toksik şok sendromuna benzemektedir.

Kawasaki hastalığı, küçük ve orta boy arterleri, özellikle koroner arterleri tutan bir vaskülittir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuklarda görülen kazanılmış kalp hastalığının en sık nedenidir.

Klinik olarak, en az 5 gün süren yüksek ateş, bilateral pürülan olmayan konjonktivit, dudak ve oral mukoza lezyonları (örneğin çilek dil [görselleri kaydırarak görebilirsiniz], dudaklarda ödem ve otofarinkste eritem); servikal lenfadenopati; difüz eritematöz; makülopapüler döküntü; eritem ve genellikle deskuamasyonla sonuçlanan ellerde ve ayaklarda ödem ile karakterizedir.

Kawasaki hastalığının en karakteristik klinik bulgusu özellikle miyokardit, aritmiler, mitral veya aortik kapak yetersizliği olmak üzere kardiyak tutulumdur. Morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni koroner arter anevrizmasıdır. 💔

Kawasaki hastalığı, Asya kökenli çocuklarda daha sık görülmektedir ki bu da bazı “major histocompatibility complex” (MHC) alellerinin bu hastalığa yatkınlık sağlayabileceğini düşündürmektedir. Beş yaş altı küçük çocukların hastalığı olup, sıklıkla küçük salgınlar halinde görülür.

Tüm dünyada görülmekle birlikte Japonya’da daha sık rastlanmaktadır.

Kawasaki hastalığı için tanı koydurucu bir laboratuvar testi yoktur. 🥼🔬🧪

Bizi instagram, twitter ve facebook‘tan da takip edebilirsiniz.

Bakteriyoloji kategorimizden bakteriler ve neden oldukları hastalıklarla ilgili yazılarımıza ulaşabilirsiniz…

Kawasaki Hastalığı Nedir?
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir