KLİMİK Dergisi

Klimik Dergisi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayımlanmaktadır.

  • Klimik Derneği‘nin resmi yayın organlarından biridir.
  • Türkçe yayın yapmaktadır.
  • Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayımlanmaktadır.
  • Dergi tamamen ücretsiz olup makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.
  • Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), EMBASE, SCOPUS, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, HINARI, ProQuest tarafından indekslenmektedir.

Klimik Dergisi, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında tanı, tedavi ve korunmaya ilişkin temel ve uygulamalı araştırma makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayımlar.

Derginin dili Türkçe’dir. Yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilebilir.

Dergide yayımlanacak makaleler için yazarlardan ücret talep edilmez.

Klimik Dergisi’nin hedefi, bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayımlamaktır. Ayrıca derleme, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumları da kabul edilmektedir. Klimik Dergisi, yayın dili hem Türkçe hem de İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir. Makaleler danışman ve yazar açısından “çift-kör” sistemine göre değerlendirilmektedir. Klimik Dergisi’nin hedef kitlesi, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile infeksiyon hastalıklarına ilgi duyan tüm uzmanlar ve pratisyen hekimlerdir.

Çift-kör (double-blind) hakemlik sistemine dayalı bir değerlendirme sürecinin olduğu hakemli bir dergidir.

Online makale gönderim adresi.

Mikroliteratür kategorimizden diğer bilimsel dergilerle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Bizi instagramtwitter ve facebook‘tan da takip edebilirsiniz.

KLİMİK Dergisi: Mikroliteratür #2
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir