Bugün 1 Mayıs! Tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Dünyada meslek hastalıklarına bilimsel yaklaşımda bulunan ilk kişi, 16. Yüzyılda yaşayan İtalyan klinikçi Bernardino Ramazzini olarak kabul edilir. Ülkemizde ise 1865’te yayınlanan kömür madenlerindeki çalışma koşullarını düzenleyen Dilaver Paşa Nizamnamesi1 meslek hastalıklarına karşı bilimsel yaklaşımla kaleme alınan ilk yazılı metindir.

Mesleki bulaşıcı hastalıklar, meslekle ilgili karşılaşılan mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklardır. Birçok meslekte mikroorganizmalar ve parazitlerle bunların toksik ürünlerine maruziyet söz konusudur. Enfeksiyon hastalıklarının gelişimini etkileyen mesleki risk faktörleri ise; kapalı alanda çalışma, havalandırma yetersizliği, havalandırma sistemlerinin kontaminasyonu, ıslak zeminde çalışma, toprak, su ve havanın bakteriyel, fungal ve diğer enfeksiyöz etkenlerle kontaminasyonu, kemirgenler ve keneler gibi taşıyıcı ve bulaştırıcı hayvanların varlığı gibi etkenlerdir2.

Bu yazımızda enfeksiyon riski bulunan mesleklere değineceğiz. İlk olarak sağlık çalışanlarına bakacak olursak; tüm risk faktörleri önemli olmasına rağmen, enfeksiyon riski sağlık çalışanları için ayrı bir önem taşır. Çünkü bu sektörde çalışanlar, enfeksiyon hastalıklarına meslekleri nedeniyle toplumdaki diğer insanlardan 10 kat daha sık yakalanmaktadır3. Sağlık çalışanlarında mesleki maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıkların en önemlileri enfeksiyon hastalıklarıdır. Bulaşıcı tüm hastalıkların sağlık personeline geçebildiği ve ölüme kadar giden hastalık tablolarına neden olabildiği görülmektedir4. Ülkemizde mesleki bulaşıcı hastalıklar D grubunda yer almakta olup, toplam 30 adet hastalık tanımlanmaktadır3.

Sağlık çalışanları dışındaki mesleki grupları enfeksiyon risklerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

 • Sağlık çalışanları: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Hepatit B, Hepatit C, Tüberküloz, HIV, SARS, Pandemik Influenza
 • Veteriner ve çiftlik çalışanları: Zoonozlar (cryptosporidiosis, leptospirosis, salmonella enfeksiyonları, Q fever, Kuduz, Şarbon, schistosomiasis), Tüberküloz, Kuduz, Tetanos
 • Mezbaha işçileri: Nipah virus, Streptococcus suis, trichinosis, Q fever
 • Seks işçileri: Cinsel yolla geçen enfeksiyonlar
 • Kanalizasyon işçileri: Leptospirosis, Hantavirus infection, Hepatitis A, gastrointestinal patojenler
 • Orman işçileri: Lyme hastalığı, Kuduz, Veba
 • İnşaat işçileri, yıkım işçileri: Histoplasmosis, leptospirosis, tetanos, yara sepsisi, paraziter hastalıklar
 • Madenciler, kumlayıcılar, taş kesme, taşocağı çalışanları, seramik ve döküm işçileri: Silikotuberküloz
 • Askeri personel: Biyolojik silahlara maruziyet (çiçek, şarbon ve veba)
 • Temizlik işçileri: Hepatitis B, Hepatit C, HIV
 • Su/atık su işçileri: Tetanos, grip, difteri, HIV
 • Gıda hizmetleri işçileri: Salmonella, Escherichia coli
 • Pirinç işçileri: Leptospiroz, Melioidosis (Pseudomonas pseudomallei), “sawah itch”5

Referanslar

 1. Ilıman EZ. Türkiye’de meslek hastalıkları. Int J Health Manag Strat Res 2015; 1: 1-16.
 2. Mesleksel bulaşıcı hastalıklar. Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021.
 3. Canbaz S. Occupational Infectious Diseases in Health Care Workers. Turkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics 2017; 3: 65-74.
 4. Hasde M, Oğur R. Occupational infectious diseases among healthcare workers. TAF Prev Med Bull 2011; 10: 495-500.
 5. Zencir M. Mesleksel bulaşıcı hastalıklar: Sağlık çalışanlarının sağlığı örneği. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2014; 60-9.
Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir