Mikrobiyoloji Nedir?

Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların evrimleri, sınıflandırılmaları, patojeniteleri, yararları ve zararları başta olmak üzere her şeyiyle ilgilenen bir temel bilim dalıdır.

Mikrobiyoloji, biyolojinin yani canlı biliminin mikroorganizmalarla ilgilenen alt dalıdır diyebiliriz. Mikrobiyoloji de kendi içerisinde tıbbi mikrobiyoloji, endüstriyel mikrobiyoloji, gıda mikrobiyolojisi, çevre mikrobiyolojisi gibi birçok alt bilim dalına ayrılmaktadır.

Tıbbi mikrobiyoloji, patojen mikroorganizmalarla (insanlarda hastalıklara neden olan) ve bu hastalıklarla ilgilenir. Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İmmünoloji gibi birçok bilim dalıyla da ortak araştırma alanlarına sahiptir.

Tıbbi mikrobiyolojinin alt dalları ise bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ve moleküler mikrobiyoloji olarak sıralanır. Alt bilim dallarını daha da genişletmek mümkündür.

Bakteriyoloji, bakterilerin ve insanlarda oluşturduğu hastalıkların çalışıldığı alandır. Bakteriyoloji laboratuvarlarında laboratuvar tanısı, antibiyotik direncinin saptanması, duyarlılık testleri, mikroskobik çalışmalar yapılır. Otomatize sistemlerle birlikte kültür yöntemi de kullanılır. Bu laboratuvarlarda kan, idrar, solunum, gaita, BOS ve genital örnekler çalışılır.

Mikrobiyoloji Nedir? Tıbbi Mikrobiyologlar Ne Yapar?
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir