Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials (MJIMA): Mikroliteratür #4

Mikroliteratür kategorisinde bakış atacağımız üçüncü dergi: Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials – MJIMA

MJIMA, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin (EKMUD) bilimsel yayın organıdır.

Yayın hayatına 2011 yılında başlayan dergi 10. cildini yayınlamakta olup, klasik sayı tarzından farklı olarak yıl içerisinde yayınladığı tüm yazıların toplamıyla bir cildini tamamlamaktadır.

MJIMA’da yayınlanacak yazıların seçiminde çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Dergi Tükçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktaydı ancak 2017 itibarıyla dergiye Türkçe olarak gönderilen makaleler kabul almasının ardından İngilizce’ye çevrilerek yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak ikili özet yayınlayan dergide tam metin makaleler İngilizce yayınlanmaktadır.

Çeviri süreci MJIMA tarafından organize edilmektedir. Yazarlardan çeviri için herhangi bir ücret alınmamaktadır ve çevirinin yazar tarafından onaylanmasının ardından makale yayınlanmaktadır.

Derginin amacı; Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Vaksinoloji, İnfeksiyon Kontrolü ve Hastane İnfeksiyonlar Epidemiyolojisi alanlarında yapılan deneysel çalışmalar, klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa rapor, editöre mektup, editöryal ve klinik görünüm türünden yazılar ile okuyucular arası bilgi alışverişini sağlamak ve bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır. Yayınladığı yazıların uluslararası kapsamda yer almasını sağlamak ve bilimin gelişimine katkıda bulunmak derginin yayınlanma amaçları arasındadır. Araştırma yazıları özellikle desteklenmektedir.

Derginin hedef okuyucu kitlesi başta Enfeksiyon Hastalıkları ve/veya Klinik Mikrobiyoloji uzman ve asistanlarıdır. Bununla birlikte İnfeksiyon Kontrolü ile uğraşanlar, Epidemiyologlar, Yoğun Bakım, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Hematoloji, Onkoloji, Cerrahi, İç Hastalıkları , Halk Sağlığı ve Nöroloji dallarında çalışan uzman ve asistan doktorlar olmak üzere tıbbın diğer branşlarında çalışan ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanlarıyla ilgilenen tüm hekimlerdir.

Tarandığı İndeksler

  • Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Scopus
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • Index Copernicus
  • TurkMedline

Açık Erişim Politikası

Dergide açık erişim politikası uygulanmaktadır.

MJIMA’nın mali giderleri Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Dergi tamamen ücretsiz olup makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Makale gönderim adresi: https://mc04.manuscriptcentral.com/mjima

Mikroliteratür kategorimizden birçok akademik dergi ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Bizi instagramtwitter,facebook ve youtube‘dan da takip edebilirsiniz.

Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials: Mikroliteratür #4
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir