Moderna vs. Pfizer & BioNTech: En İyi mRNA Aşısı Hangisi?

Mevcut mRNA aşılarının her ikisi de şiddetli COVID-19’a karşı oldukça etkilidir, ancak son araştırmalar Moderna‘nın daha güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturduğunu ve enfeksiyonları önlemede daha iyi olabileceğini düşündürmektedir.

ABD’de bulunan iki mRNA aşısının da şiddetli COVID-19’a karşı oldukça etkili olduğu kanıtlandığı için her iki grup da oldukça mutlu.

Ancak son haftalarda yayınlanan araştırmalar, Moderna aşısının uzun vadeli koruma açısından avantajını ortaya koyuyor. Çok sayıda bağımsız çalışmada, Pfizer/BioNTech ile aşılanmış popülasyonda önemli ölçüde daha düşük antikor seviyeleri ve daha fazla enfeksiyon tespit edilmiştir. Bunlar, aşıların kendi aralarındaki sayısız küçük farkla açıklanabilir: farklı dozajları, iki doz arasındaki aralıklar veya her birinde kullanılan lipid nanoparçacıklarının bileşimi. Şimdilik tüm olasılıklar mümkün.

Kaliforniya’daki La Jolla İmmünoloji Enstitüsü’nden immünolog Alessandro Sette, aşıları karşılaştırarak ve farklılıklarının temellerini keşfederek, “aşılama için en uygun stratejilerin neler olduğu konusunda çok şey öğreneceğiz” diyor.

Breakthrough infeksiyonlarda avantaj Moderna’da

Temelde aşılar çok benzer. Her ikisi de mRNA ile doldurulmuş lipid nanoparçacıklarından oluşur. Bu mRNA’lar hücrelere girdiğinde, hücreler kodladıkları bulaşıcı olmayan viral Spike proteinlerini üretmeye başlarlar ve bu durum daha sonra bağışıklık sistemini virüsün zarf antijenlerini tanıyan bir bağışıklık yanıtı tetikler, böylece virüse karşı hızlı bir savunma başlatabilir.

İlk sonuçlar, hem Pfizer/BioNTech’in hem de Moderna’nın mRNA tabanlı aşılarının COVID-19’u önlemede olağanüstü olduğunu buldu. Aşı gönüllülerinin ikinci doz aşılamaları yapıldıktan sonra iki ay boyunca izleyen Faz 3 klinik denemelerinin sonuçları %95’lik bir etkinlik gösterdi. Pfizer/BioNTech ve Moderna için %94,5. ABD’de yaklaşık 100 milyon kişi Pfizer/BioNTech ile ve yaklaşık 68 milyon kişi Moderna ile tam olarak aşılanmıştır.

Ancak daha yeni veriler performansta bir farklılık olduğunu göstermeye başladı. Örneğin, ilk kez 8 Ağustos’ta yayınlanan bir medRxiv ön baskısı, Moderna aşısı olanlar arasında Pfizer/BioNTech aşısı olan benzer bir katılımcı kohortuna göre önemli ölçüde daha az yeni enfeksiyon olduğunu bildiriyor.

Çalışma, Ocak-Temmuz 2021 tarihleri ​​arasında Minnesota’daki Mayo Clinic Sağlık Sisteminde SARS-CoV-2 PCR testi yapılan kişilerin verilerini analiz etti. Mevcut popülasyon içinde, benzer yaş, aynı cinsiyet, ırk, etnik köken, SARS- hastaları eşleştirdi. Bu eşleştirme çalışması, üç aşı kategorisinin her biri için 21.000 ila 25.000 kişiden oluşan gruplarla sonuçlandı.

Ekip daha sonra mRNA aşılarının bireyleri COVID-19’dan nasıl koruduğunu değerlendirdi ve SARS-CoV-2 pozitif test sonuçlarının aşılanmamış gruba kıyasla aşılananlar arasında çok nadir olduğunu buldu (Moderna aşısı olanlarda 38 enfeksiyon, Pfizer için 72 enfeksiyon). Moderna’nın enfeksiyonları önlemedeki tahmini etkinliği, Pfizer/BioNTech’te yüzde 76’ya karşılık yüzde 86 idi ve verileri diğer dört ABD eyaletine genişlettiklerinde, benzer bir eğilim gördüler: Rakamlar, Pfizer/BioNTech’e kıyasla Moderna aşısının breakthrough enfeksiyonlarda iki kat risk azalmasını gösterdi.

İlginç bir şekilde, aşının enfeksiyona karşı etkinliği Temmuz ayında her iki aşı için de önemli ölçüde azaldı, ancak daha belirgin olarak Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda azaldı. Bunun Delta varyantının prevalansından mı yoksa aşılamadan sonra antikorların azalmasından mı kaynaklandığı açık değildir çünkü aşılama zamanlaması açısından kohortlar eşleştirilirken, zaman içinde etkinliği incelemek için analizler yapılmamıştır.

Her iki aşıyı olanlar arasında hastalık şiddeti arasında ise herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

Sonuç olarak…

Her iki aşının da benzer şekilde tasarlandığı göz önüne alındığında, araştırmacılar aralarındaki en belirgin birkaç farkı özellikle karşılaştırabilirler: dozaj, birinci ve ikinci doz arasındaki zaman ve nanoparçacık bileşimi. Bunlardan herhangi biri “bir aşının diğerine göre daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyorsa” bunlar göz önüne alınarak daha farklı aşılar da geliştirilebilir.

Viroloji kategorimizden viruslar ve viral hastalıklarla ilgili birçok yazımıza ulaşabilirsiniz.

Bizi instagramtwitter ve facebook‘tan da takip edebilirsiniz.

Reference: The cumulative number of infections in each vaccinated cohort compared to the matched unvaccinated cohort from the Mayo Clinic preprint. FIGURE 1B FROM MEDRXIV DOI:10.1101/2021.08.06.21261707

Moderna vs. Pfizer & BioNTech: En İyi mRNA Aşısı Hangisi?
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir