Staphylococcus aureus nedir?

Staphylococcus aureus 💛


Stafilokoklar, düzensiz, üzüm salkımı şeklinde (staph.) yerleşim gösteren, yuvarlak (coccus) gram pozitif koklardır. 🍇🍇
Tüm stafilokoklar katalaz (hidrojen peroksiti oksijen ve su’ya indirger) pozitiftir. Bu şekilde stafilokoklar, streptokoklar’dan kolayca ayrılır.

Katalaz önemli bir virulans faktörüdür. Katalaz oluşturan bakteriler, hidrojen peroksitin öldürücü etkisine rağmen nötrofillerin içinde canlı kalabilirler. 💨

Staphylococcus aureus, diğer stafilokoklardan başlıca koagülaz üretimiyle ayrılır. Koagülaz, protrombinden trombin oluşumunu aktive ederek plazmanın pıhtılaşmasına yol açan bir enzimdir. S. aureus dışındaki diğer stafilokoklara “Koagülaz-negatif Stafilokoklar” (KNS) denir.

S. aureus, stafiloksantin olarak adlandırılan ve kolonilere altın sarısı rengini veren, karotenoid bir pigment oluşturur (aureus adı buradan gelir). 🟡

Laboratuvar tanısında, mannitol-tuzlu agar sıklıkla kullanılan bir besiyeridir. S. aureus’un çoğaldığı besiyeri sarı renge dönüşür. 🧑🏼‍🔬👩🏻‍🔬

Toksik şok sendromunda klinik kriterler sağlanıyorsa tanı koymak için S. aureus izolasyonuna gerek yoktur. 👩🏼‍⚕️🧑🏻‍⚕️

MRSA vs VRSA 🌚🌝


Staphylococcus aureus suşlarının %90’ından fazlası β-laktamaz enzimini kodlayan plazmidler içermektedir. Bu enzim, penisilinlerin çoğunu parçalayabilmektedir ama hepsini de parçalayamaz. 😅

Bazı S. aureus suşları, hücre zarında yer alan “penisilin bağlayan proteinler”deki (PBP) değişim nedeniyle metisilin ve nafsilin gibi β-laktamaza dayanıklı penisilinlere dirençlidir. Bakteri kromozomunda yer alan ve mecA olarak adlandırılan genler değişmiş yapıdaki PBP’leri kodlar. ✍🏼

Bu suşlar genellikle metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) olarak adlandırılır. MRSA, hem hastane kaynaklı hem de toplum kaynaklı enfeksiyonlara yol açar.

ABD’de en sık görülen MRSA suşu “USA300” suşudur.

Ayrıca vankomisine orta duyarlı (VISA) ve vankomisine dirençli (VRSA) S. aureus suşları da saptanmıştır. S. aureus’da vankomisin direncini kodlayan genlerin bulunduğu kaset, enterokoklarda vankomisin direncini kodlayan kasetle aynıdır. Bu genler, plazmid üzerindeki bir transpozonda bulunmaktadır ve peptidoglikan tabakada yer alan D-alanin yerine D-laktat geçmesini sağlayan enzimleri kodlamaktadır. #genetics

Staphylococcus aureus, hem toksin oluşturarak hem de piyojenik enflamasayonu tetikleyerek hastalıklara yol açar. Apse, S. aureus enfeksiyonun tipik lezyonudur. Dikiş ve intravenöz kateterler gibi yabancı cisimler, S. aureus enfeksiyonlarına yatkınlığı arttıran önemli faktörlerdir. ✍🏼

S. aureus çok sayıda önemli toksin ve enzim oluşturur. Enterotoksin, toksik şok sendromu toksini (TSST) ve eksfoliyatin klinik önemi olan üç ekzotoksindir. 💦💦💦


Hemoliz ⚡️


Bazı bakteriler sahip oldukları çeşitli tipteki hemolizin enzimleri ile kırmızı kan hücrelerini (RBC) farklı derecelerde hemoliz etme yani parçalama yeteneğine sahiptirler.  Hemoliz ile ilgili daha fazlası için tıklayınız.

Staphylococcus aureus
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir