Hücre Bağlantıları

Hücreleri Birbirine Bağlayan Değişimler Hücreler ekstraselüler matriks (Extracellular matrix=ECM) denilen salgı makromoleküllerinden meydana gelmiş kompleks bir ara maddeyle iletişim halindedir. Bu matriks maddesi hücreleri ve dokuları birarada tutmaya yardım eder ve hücrelerin birbirleriyle bağlantı kurabildiği bir ortam oluşturur. Komşu hücreler

Devam