Hücre Bağlantıları

Hücreleri Birbirine Bağlayan Değişimler Hücreler ekstraselüler matriks (Extracellular matrix=ECM) denilen salgı makromoleküllerinden meydana gelmiş kompleks bir ara maddeyle iletişim halindedir. Bu matriks maddesi hücreleri ve dokuları birarada tutmaya yardım eder ve hücrelerin birbirleriyle bağlantı kurabildiği bir ortam oluşturur. Komşu hücreler

Devam

DNA Enzimleri

DNA Enzimleri DNA Helikaz Replikasyon çatalına bağlanarak sarmalın açılmasını sağlar. DNA Topoizomerazlar Replikasyon sırasında süper-sarmalların oluşmasını engeller. Tip I topoizomeraz: Hem nükleaz hem ligaz aktivitesi vardır. ATP’ye gerek yok. Tip II topoizomeraz: Hem negatif hem de pozitif süper-sarmalların birikimini önler.

Devam